รายการสินค้า

BET 040 ดูรูปขนาดจริง

BET 040

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน- มีศูนย์กลางร่วมกัน หน่วยนี้ใช้ตัวแลกเปลี่ยนประกอบด้วย หลอดมีศูนย์กลางร่วมกัน ซึ่งสามารถทำงานในโหมด การหมุนทวนกระแส หรือ กระแสเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หยิบใส่ตะกร้า


*การเรียนการสอนแนะนำการใช้งาน
•การแลกเปลี่ยนความร้อนกระแสเดียวกัน
•การแลกเปลี่ยนความร้อนทวนกระแส
•รายละเอียดของการไหลแบบราบเรียบและไหลเชี่ยว

คุณสมบัติและรายละเอียด
หน่วยนี้ใช้ตัวแลกเปลี่ยนประกอบด้วย หลอดมีศูนย์กลางร่วมกัน ซึ่งสามารถทำงานใน
โหมด การหมุนทวนกระแส หรือ กระแสเดียวกัน
แท็งค์ติดตั้งพร้อมกับเครื่องทำความร้อนก่อนที่ทำน้ำให้ร้อนโดยปราศจากการรีไซเคิล
เครื่องปั๊มสามารถไหลเวียนของเหลวในเครือข่ายหรือสร้างความปั่นป่วนในของเหลว
ชุดติดตั้งบนกรอบอลูมิเนียมที่มีล้อ
หน่วยทดสอบ จะถูกส่งสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือ
และรวมถึงคู่มือการใช้งานทางด้านเทคนิคและคู่มือวิธีใช้งาน
ม้นเหมาะสำหรับระดับและสาขาการศึกษาที่แตกต่างกัน

  • BET 040
    เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน- มีศูนย์กลางร่วมกัน หน่วยนี้ใช้ตัวแลกเปลี่ยนประกอบด้วย หลอดมีศูนย์กลางร่วมกัน ซึ่งสามารถทำงานใน โหมด การหมุนทวนกระแส หรือ แนวร่วมเดียวกัน

ติดต่อเรา