รายการสินค้า

CRI 100 ดูรูปขนาดจริง

CRI 100

เครื่องทำความเย็นแบบวงจรผกผันนี้ จะจัดถูกส่งอย่างสมบูรณ์โดยประกอบเสร็จทั้งชุดพร้อมเครื่องมือวัด , คู่มือการใช้งานด้านเทคนิค และโครงสร้าง การออกแบบและผลิตให้ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หยิบใส่ตะกร้า

*การเรียนการสอนแนะนำการใช้งาน
• การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น R 134a
• การศึกษาขั้นตอนที่สำคัญที่พบในวงจรการทำความเย็น (การบีบอัด, การควบแน่น, และการระเหย)
• การคำนวณความร้อนในการแลกเปลี่ยนผ่านคอนเดนเซอร์และการระเหิด
• การคำนวณทางทฤษฎีและประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องนี้
• โครงสร้างการทำงานของวงจรการทำความเย็นในทฤษฎีไดอะแกรม
• การศึกษาวงจรผกผัน ที่การระเหย/ระเหิดกลายเป็นการควบแน่น และการควบแน่นกลายเป็นการระเหย/ระเหิด

คุณสมบัติและรายละเอียด
เครื่องทำความเย็นแบบวงจรผกผันนี้ จะจัดถูกส่งอย่างสมบูรณ์โดยประกอบเสร็จทั้งชุดพร้อมเครื่องมือวัด , คู่มือการใช้งานด้านเทคนิค และโครงสร้าง
การออกแบบและผลิตให้ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เครื่องนี้สามารถนำมาใช้ในระดับและสาขาของการศึกษาที่แตกต่างกันได้
การใช้สารทำความเย็น R 134a เป็นไปตามมาตราฐานใหม่

  • CRI 100
    เครื่องทำความเย็นแบบวงจรผกผันนี้ จะจัดถูกส่งอย่างสมบูรณ์โดยประกอบเสร็จทั้งชุดพร้อมเครื่องมือวัด , คู่มือการใช้งานด้านเทคนิค และโครงสร้าง

ติดต่อเรา