รายการสินค้า

STE 120 เครื่องปั้มน้ำ / อากาศร้อนอัตโนมัติ ดูรูปขนาดจริง

STE 120 เครื่องปั้มน้ำ / อากาศร้อนอัตโนมัติ

คำอธิบาย

ตัวเครื่องจะถูกส่งมอบอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยคู่มือทางเทคนิคและแบบฝึกหัดห้องทดลอง เครื่องมือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เทคนิควิธีการต่างๆที่จะใช้งานระบบ ตัวเครื่องจะถูกจัดส่งพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผลิตพลังงานด้วยเครื่องปั้มความร้อนอากาศ / น้ำ :

- 1 คอมเพรสเซอร์
- 1 เครื่องระเหยอากาศ
- 1 คอนเดนเซอร์น้ำ
- 1 วาล์วระบายความดัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หยิบใส่ตะกร้า

การเรียนการสอนแนะนำการใช้งาน*

• การวัดและประเมินผลลักษณะเฉพาะ
• การทำความเข้าใจและอ่านค่าไฟฟ้าอีเลคทรอนิคและการทำงานของสารเหลว
• การศึกษาผลลัพธ์
• การคำนวณพลังงาน
• การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของปั้มความร้อนอากาศ / น้ำ
• การศึกษาวงจรของอุณหภูมิ
• การคำนวณอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลง
• การคำนวณผล
• การคำนวณความร้อนคงเหลือ
• การทำงานเกี่ยวกับความจุ การสูญเสียน้ำ หรืออากาศของเครื่องทำความร้อน

องค์ประกอบของชุดปฏิบัติการ

การใช้เครื่องมือ:

- การจัดการการทำงานของปั๊มความร้อนแบบอัตโนมัติ ซอฟแวร์การเขียนโปรแกรม สายเคเบิ้ลการเขียนโปรแกรม มีโปรแกรม อ้างอิงช่วยเหลือแบบดิจิตอล
- ตัวตรวจรับอุณหภูมิ (อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเหมือนเทอร์มอคัปเปิล) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง :
• คอมเพรสเซอร์ขาเข้า
• คอมเพรสเซอร์ขาออก
• ตัวควบคุมขาเข้า
• ตัวเปลี่ยนน้ำขาเข้า
• ตัวเปลี่ยนน้ำขาออก
• เครื่องส่งสัญญาณความดันแบบอนาล็อก 2 ตัว (แรงดันสูงและแรงดันต่ำ)
• มิเตอร์กระแสน้ำในคอนเดนเซอร์ด้วยพัลส์เอาท์พุต (Pulsed Output) 1 ตัว

- อุณหภูมิ ข้อมูลอัตราของความดันและการไหล และพลังงานที่ใช้งาน, การใช้พลังงานที่จ่ายออกมา และเอาท์พุทของเครื่อง สูบน้ำทั้งหมดสามารถมองเห็นได้บนหน้าจออินเตอร์เฟซ
- แบบฝึกหัดห้องทดลอง
- คู่มือการใช้งานทางเทคนิคโดยละเอียด
- เครื่องวัดทั้งหมดใช้ซ็อกเก็ตใหญ่กว่าขนาด 4 มิลลิเมตรซึ่งสามารถใช้งานรว่มได้กับหน่วยการวัดข้อมูล (STE 005, 010 และ 020)
- สามารถเลือกวิธีการทำงานได้ 2 แบบด้วยกลไกในการสับเปลี่ยน
• วิธีการทำงานโดยควบคุมด้วยมือ: การทำงานอย่างต่อเนื่องของเครื่องปั้มความร้อน
• วิธีการทำงานโดยอัตโนมัติ: ควบคุมอุณหภูมิการทำงาน / สั่งอุณหภูมิซึ่งสามารถปรับได้ด้วยกุญแจหน่วยการแสดงผล PAC’ s อัตโนมัติ เปิด / ปิด

ตัวเลือก / อุปกรณ์เสริม

- ตัวเลือก : ควบคุมดูแลโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต / ติดต่อเรา (STE 030)
- อุปกรณ์เสริม : อุปกรณ์เก็บข้อมูล STE 005,010 และ 020

เอกสารประกอบ :

- คู่มือการใช้งาน

  • STE 120
    เครื่องปั้มน้ำ /อากาศ อัตโนมัติ หน่วยนี้จะส่งความสมบูรณ์,เครื่องตรวจวัด ด้วย คู่มือทางเทคนิคและแล็ป

ติดต่อเรา