รายการสินค้า

TBF 230 ดูรูปขนาดจริง

TBF 230

เครื่องเผาไหม้ ขนาด 230 กิโลวัตต์ เติมก๊าซ 230 กิโลวัตต์ หรือเชื้อเพลิงเผาไหม้ด้วยการปรับแรงดันและการไหลของอากาศ, ชุดหัวฉีด - อุปกรณ์ความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

หยิบใส่ตะกร้า

*การเรียนการสอนแนะนำการใช้งาน
งานทดลองของหม้อไอน้ำเชื้อเพลิง
- การเริ่มต้น
- การปรับเปลี่ยน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
- การแสดงผลผ่านกรอบหน้าต่าง
- การวิจัยและขององค์ประกอบ
- การเลือกอุปกรณ์
- การบำรุงรักษาป้องกันและแก้ไข
- ความปลอดภัยของวัสดุ

  การใช้เครื่องมือวัด
- ความสมดุลย์,ประสิทธิภาพ,พลังงาน
- การวิเคราะห์การเผาไหม้
- การวัดควันเสียในปล่อง
- ขนาด
- อัตราการไหล, ความดัน , อุณหภูมิ

คุณสมบัติและรายละเอียด

เติมก๊าซ 230 กิโลวัตต์ หรือเชื้อเพลิงเผาไหม้ด้วยการปรับแรงดันและการไหลของอากาศ, ชุดหัวฉีด - อุปกรณ์ความปลอดภัย
หม้อไอน้ำขนาด 230 กิโลวัตต์ - กล่องไฟ: 400 - ความยาว: 1400 วงจรน้ำเป็นฉนวนกันความร้อนเผาไหม้ - อุปกรณ์ความปลอดภัย
หน้าต่าง : เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ในด้านหน้าของกรอบ
ปล่องควันไอเสีย เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม.
แก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิงวงจรวัดการไหล ,ความดัน และอุณหภูมิ
วงจรอากาศ วัดของการไหลและอุณหภูมิ
วงจรน้ำที่มีการวัดการไหลของความดันและอุณหภูมิ
การวิเคราะห์ ก๊าซ : อ๊อกซิเจน, คาร์บอน, คาร์บอนมอนอ๊อกไซด์, อุณหภูมิแก๊ส, อุณหภูมิสภาพแวดล้อม, ลมที่พัดเข้ามา
การไหลเวียนของปั๊มและบายพาส

  • TBF 230
    เครื่องเผาไหม้ ขนาด 230 กิโลวัตต์ เติมก๊าซ หรือเชื้อเพลิงเผาไหม้ด้วยการปรับแรงดันและการไหลของอากาศ, ชุดหัวฉีด - อุปกรณ์ความปลอดภัย

ติดต่อเรา